Dekorif Ağaç Kabuğu

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Bahce Topra
Saks Fidan Harc
Torf
Curuf
Perlit
Dekoratif Aa Kabuu
Cocopeat
Pomza
Yanm Kei Gbresi
Kompost Gbre
Organik Gbre
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
 


Dekorif Aa Kabuu

  AAÇ KABUU (ÇAM KABUU)

 

KULLANIM ALANLARI

  MALÇLAMA OLARAK

   Malçlama topraanzdan yabanc ot çkmasn engellemek ve toprak nemini  korumak için yaplr.

   Malç yaplan alann sulama sarfiyat oldukça düük olur.

   Malçlama bahçenizde güçlü ve salkl büyümeyi tevik eder.

   Malç 7.5 cm veya 9 cm kalnlnda uygulanmaldr.
   
Malçlamada bitkinin gödesinden 40-50 cm dnda tüm iz düümüne uygulanr.

  
DEKORASYON AMAÇLI

  
Aaç kabuklar çou peyzaj uygulamalarnda bahçelerin belirli ksmlarnda dekorasyon amaçl kullanlmaktadr.

Saksl bitkilerde toprak yüzeyinde dekorasyon amaçl kullanlmaktadr.

 


Bütün aaç türlerinin kabuklar yararldr ve humus olarak kullanlabilir. Yaplan aratrmalar bata göknar olmak üzere çam, ladin, kayn, mee, sekoya ve porsuk aaçlarnn rahatlkla kullanlabileceini ortaya koymutur. 

Kabuklar her eyden önce biyolojik aktivitesi olmayan materyallerdir. Bu sebeple yava ayran maddelerdir. Ani kabuklar kimyasal olarak ilenmeye uygun deildirler. Çok az azot içeriinden dolay bakteri ve mantarlarn gelimesi için yetersizdir. 

Genelde kabuklarn su tutma güçleri çok yüksektir. Göknar kabuklar arlklarnn % 165’i kadar su tutabildii, doyma noktasnda bile % 31.5 hava içerii tespit edilmitir. 

Aaç kabuklar fermente edildikten sonra kullanldklarnda herhangi bir hastalk **** zararl tama riskleri ortadan kalkar 


 
 
 
 

 

Dekorif Aa Kabuu 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |