Pomza

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Bahce Topra
Saks Fidan Harc
Torf
Curuf
Perlit
Dekoratif Aa Kabuu
Cocopeat
Pomza
Yanm Kei Gbresi
Kompost Gbre
Organik Gbre
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
 


Pomza

 
Bazik pomzann içeriinde %49 SiO2,%10 CaO,%11 FeO,%9 MgO,%4 Na2O olduundan pomzann tarm topran zenginletirilmekte kullanlr.
Topran su tutma kapasitesini arttrr
 
Mükemmel kök geliimi salar.
Topran ilenmesini kolaylatrr.
Koyu renkli olduundan bitki koklerinde malç görevi yapp sy dengede tutar.
Siyah ve kahve rengi olanlar bazik ponzadr.Beyazms ve gri renkli olan asidik ponzadr.
Dünya tarm literatüründe özellikle bazik ponza önerilmektedir.çeriindeki izelement besin maddeleri suya temaz ettiinde bitkinin alca formata geçerek  bitkinin ihtiyac olan besini karlar
 

Tarmda Kullanlan Pomza Ta Büyüklüü 4-8 mm olmaldr

Bitkilerin toprana kartrlarak kullanlmas gerekmektedir

Fidan dikimlerinde mutlaka kullanlmaldr

Demir ve magnezyumca zengindir

Pomza fiziksel ve kimyasal özellikleriyle tarmsal kullanmda esiz yararlar salamaktadr
Toprak slahnda,

Az toprakl veya topraksz ortamlarda bitki yetitiriciliinde,

Suya dayal tarmsal üretim ve yeil alanlarda ekonomik ve salkl çözümler salamaktadr. 
Kuraklk sorunu olan yerlerde ise yüksek su tutma kapasitesi nedeniyle sulama miktarnn azalmasn salamaktadr
Pomza tek bana özellikle killi tarlalarda drenaj düzenlemekte, köklerin geliimini iyiletirmektedir

.

 
 
 
 

 

Pomza 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |