Kompost Gübre

   


Peyzaj Ürünleri
Peyzaj İçin Bitkiler
Peyzaj Uygulamaları
Peyzaj Malzemeleri
» Bahce Toprağı
» Saksı Fidan Harcı
» Torf
» Curuf
» Perlit
» Dekoratif Ağaç Kabuğu
» Cocopeat
» Pomza
» Yanmış Keçi Gübresi
» Kompost Gübre
» Organik Gübre
Peyzaj Referanslarımız
Hizmetlerimiz
 


Kompost Gübre

   KOMPOST

  Çeşitli bitkisel ve hayvansal atıkların belirli bir metoda göre çürütülmesi ile elde edilen kompost değerli bir yetiştirme ortamıdır. Kompost, gübre değildir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, toprağın yapısal düzenini sağlar. Ancak kompost içerisine belli oranlarda Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre elde etmek mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ülkemiz topraklarında uzun yıllar tarım yapılması, yeterli yağış olmaması, yüksek yaz sıcakları ve organik gübrelemenin yeterince yapılmaması nedeniyle organik madde yetersizliği görülmektedir. Ülkemiz topraklarında ciddi oranlarda organik madde azlığı görülmektedir. Organik Maddenin azlığında; bitki kök gelişimi yavaşlar, köklerin havalanması yetersiz olur, bitki besin elementleri etkin şekilde alınamaz ve sonuç olarak verim düşüklüğü meydana gelir. Bu alanlarda çiftlik gübresi kullanmak faydalı olacaktır. Ancak çiftlik gübresinin pahalı olması, temininde güçlükler yaşanması nedeniyle heryıl verilmesi zorlaşmaktadır. Böyle durumlarda işletmelerde oluşan bitki atıklarının toplanıp parçalandıktan sonra kompostlaştırılıp tekrar toprağa kazandırılması büyük önem taşımaktadır.
Kompostun toprağa faydalarını kısaca özetlersek; Boşluk hacmini artırır, havalanmayı sağlar, toprağın kolay işlenmesini sağlar, su tutma kabiliyetini artırır, organik madde değerini artırır, besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlar


 
 
 
 

 

Kompost Gübre »
 

Ana Sayfa | Hakkımızda |