Kompost Gübre

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Bahce Topra
Saks Fidan Harc
Torf
Curuf
Perlit
Dekoratif Aa Kabuu
Cocopeat
Pomza
Yanm Kei Gbresi
Kompost Gbre
Organik Gbre
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
 


Kompost Gbre

   KOMPOST

  Çeitli bitkisel ve hayvansal atklarn belirli bir metoda göre çürütülmesi ile elde edilen kompost deerli bir yetitirme ortamdr. Kompost, gübre deildir. Gübre topraa bitkilerin gelimesi için gerekli besin maddesi kazandrrken kompost, topran yapsal düzenini salar. Ancak kompost içerisine belli oranlarda Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre elde etmek mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarm alanlarna yarar tüm yapay gübrelerden daha fazladr. Ülkemiz topraklarnda uzun yllar tarm yaplmas, yeterli ya olmamas, yüksek yaz scaklar ve organik gübrelemenin yeterince yaplmamas nedeniyle organik madde yetersizlii görülmektedir. Ülkemiz topraklarnda ciddi oranlarda organik madde azl görülmektedir. Organik Maddenin azlnda; bitki kök geliimi yavalar, köklerin havalanmas yetersiz olur, bitki besin elementleri etkin ekilde alnamaz ve sonuç olarak verim düüklüü meydana gelir. Bu alanlarda çiftlik gübresi kullanmak faydal olacaktr. Ancak çiftlik gübresinin pahal olmas, temininde güçlükler yaanmas nedeniyle heryl verilmesi zorlamaktadr. Böyle durumlarda iletmelerde oluan bitki atklarnn toplanp parçalandktan sonra kompostlatrlp tekrar topraa kazandrlmas büyük önem tamaktadr.
Kompostun topraa faydalarn ksaca özetlersek; Boluk hacmini artrr, havalanmay salar, topran kolay ilenmesini salar, su tutma kabiliyetini artrr, organik madde deerini artrr, besin maddelerinin daha iyi kullanlmasn salar


 
 
 
 

 

Kompost Gbre 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |