Göknar (Abies)

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Yaprakl Aalar
breli aalar
allar
Sarlc Bitkiler
Yer rt Bitkiler
Mevsimlik iekler
Meyve Fidanlar
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
 

A 001
Gknar (Abies)

Yapraklar ine eklindedir. Yaprak uzunluklar  2-3 cm dir. Üst yüzü parlakve koyu yeildir , alt yüzü ise çift stoma çizgilidir. Kozalaklarnn boyu  15-20 cm. uzunluktadr. Dekoratif bir aaç olduundan park ve bahçelerde  kullanlr. 

Köknar Türkiye’de yetitii yerler: Karadeniz, Akdeniz, Marmara bölgelerinde deniz seviyesinden 300-1800 m yüksekliklerde. 

20-70 m boylarnda, uzun sürgünler tar, ksa sürgünleri olmaz, yapraklarn ise  dökmeyen bir orman aacdr. Göknar olarak da bilinir. gövdeleri düzgün, açk boz renktedir. Dallar yatay uzar, gövdenin alt dallar erken kurur. Yapraklar yass, eritsi, üst yüzü koyu yeil, alt yüzü iki paralel beyaz çizgilidir. Koparld zaman, yaprak tabannda küçük dairemsi bir tabla görülür ve dal üzerinde dairemsi bir iz kalr. Kozalaklar, dal üzerinde dik olarak oturur. Olgunlukta, kozalak pullar dökülür. Yalnz eksen kalr. Tohumlar üç köeli ve kanatldr. Köknar, gölgede, derin ve zengin topraklarda iyi yetiir. azami 300 yl yaar. Soua dayanr.


 
 
 
 

 
A 001
Gknar (Abies) 
 

 
A 002
Top Akasya (Robinia pseudoacacia) 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |